Landelijke Archievendag, Week van de Geschiedenis en lezing.

In het kader van de week van de geschiedenis zijn er in Terneuzen diverse activiteiten. In de stadhuis is een tentoonstelling ingericht, het gemeentearchief doet mee aan de open archievendag en de Heemkundige Vereniging Terneuzen verzorgt een lezing.

Tentoonstelling

Van 15 tot en met 29 oktober is er een tentoonstelling in het stadhuis met als thema "Land en water".
De tentoonstelling is samengesteld door het gemeentearchief, Streekmuseum ‘Het Land van Axel’, Heemkundige kring Sas van Gent, Vereniging tot Behoud van de Historie van Philippine, Heemkundige Vereniging Terneuzen, Stichting Museum Oud Westdorpe en de Bibliotheek Zeeuws Vlaanderen.

Er zijn unieke foto’s te zien van de opening van het kanaaltje naar Philippine in 1900, van de Watersnood in 1953, maar ook recente foto’s met als onderwerp ‘land en water’, die ingezonden werden voor de digitale fotowedstrijd van de Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. Voorts is er een film te zien van de inpoldering van de Braakman en zijn er diverse scheepsmodellen, gebruiksvoorwerpen en schelpen te bewonderen.

Het gemeentearchief heeft dit jaar een thematische lesbrief over ‘land en water’ opgesteld, die vooral de jeugd wil informeren over het belang van de (Wester)Schelde voor onze streek. Water als levensbehoefte, als leverancier van voedsel, voor recreatieve doeleinden enzovoorts.

De tentoonstelling is gratis te bezoeken van vrijdag 15 tot en met vrijdag 29 oktober, vrijdag de 15e van 17.00 tot 20.00 uur, daarna op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en de vrijdagen 22 en 29 oktober van 8.30 tot 20.00 uur.

Landelijke Archievendag

Op zaterdag 16 oktober is het Landelijke Archievendag. De deuren van het Terneuzense gemeentearchief in het stadskantoor staan dan open om een ieder kennis te laten maken met het archief. De archiefmedewerkers en enkele fanatieke ‘vaste’ bezoekers laten belangstellenden kennismaken met het archief. Ook voor uitleg over stamboomonderzoek bent u er van harte welkom. Die dag zijn de tentoonstelling en het gemeentearchief van 10.00 tot 16.00 uur geopend.

 

Lezing Op de grens van twee koninkrijken 21 oktober 2010

In 2014 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar. De geschiedenis van Zeeuwsch-Vlaanderen is nauw verbonden met die van het koninkrijk. Zeeuwsch-Vlaanderen, onder deze naam, en formeel met ‘ch’ geschreven, bestaat dan óók 200 jaar. De voorbereidingen voor dit jubileum zijn reeds in gang gezet. Nu is de week van 16 t/m 24 oktober 2010 ook de week van de geschiedenis. Het bestuur van de Heemkundige Vereniging Terneuzen ziet hierin, vooruitlopend op het jubileum, een goede gelegenheid om enige historische inhoud te geven aan ‘200 jaar Zeeuwsch-Vlaanderen’ met een lezing op 21 oktober 2010.
Deze lezing gaat eerst over de gebeurtenissen die uiteindelijk geleid hebben tot oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden en de positie van Zeeuwsch Vlaanderen daarbij; dan over de breuk in het koninkrijk, 1830, (getouwtrek om Zeeuwsch Vlaanderen). Ter vergelijking met 1830 wordt de houding van de Zeeuwsch Vlamingen in 1919, toen annexatie dreigde, zijdelings belicht.
Vervolgens wordt ingegaan op authentieke dagboekaantekeningen van een soldaat in het leger van koning Willem I, Adriaan Noë. Daarin wordt ook melding gedaan over het opvallende optreden van Van Speyk in Antwerpen en van de strijd om de Citadel van Antwerpen, een machtige 16de eeuwse dwangburcht, die rond 1870 is afgebroken.
De Citadel werd in opdracht van koning Willem I tegen de Fransen verdedigd door een strijdmacht van meer dan 4000 militairen, maar werd eind december 1832 overgegeven aan de Franse generaal Gérard. Soldaat Adriaan Noë wordt krijgsgevangen gemaakt en afgemarcheerd naar Saint Omers.
Tenslotte wordt het optreden van de generaal Chassé, die een belangrijke en toch ook een bedénkelijke rol speelde in het conflict noord-zuid, Nederland-Belgie, nader bezien.
Het thema ‘land-water’ komt ook ruimschoots aan de orde.
Deze lezing wordt verzorgd door de heer Ko Stoffels, bestuurslid van de Heemkundige Vereniging Terneuzen. De lezing is op 21 oktober 2010, in Hotel l’Escaut, Scheldekade 65 te Terneuzen, aanvang 20.00 uur.

Opening Week van de Geschiedenis

Opening Week van de Geschiedenis 15 oktober 2010. Foto: Adri van de Wege.

week van de geschiedenis