Lezing project Leemten in Kennis Gemeente Terneuzen 16 januari 2018

Sinds 2014 is de gemeente Terneuzen in samenwerking met Edufact en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland bezig met het onderzoeken van een aantal archeologische vindplaatsen in de gemeente. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door archeologische bedrijven die daarbij worden geholpen door vele vrijwilligers.

Dankzij de eigenaren die hun percelen beschikbaar stellen voor dit onderzoek, kunnen we u de resultaten presenteren van twee projecten waarvan het onderzoek gereed is: het verdronken dorp Aendijcke nabij Zaamslag en het verdronken dorp Sint Janscapelle nabij Zandstraat waarbij ook resten uit de prehistorie zijn aangetroffen.
De resultaten van deze onderzoeken leveren nieuwe gegevens en inzichten op die we graag met u en met de eigenaren van de percelen willen delen.
Graag nodigen wij u uit onze lezing bij te wonen op dinsdag 16 januari 2018 in het personeelsrestaurant van het stadhuis in Terneuzen. U bent welkom vanaf 19.00 uur.
Wij zullen op deze avond de rapporten overhandigen aan de eigenaren van de percelen waar het onderzoek werd uitgevoerd. En ook voor u ligt een rapport klaar!

Programma
19.00 uur Inloop
19.30 uur Welkomstwoord
19.35 uur Wat is het Project Leemten in Kennis?
Nathalie de Visser
19.50 uur Zaamslag Aendijcke onderzoeksresultaten
Nathalie de Visser
20.15 uur PAUZE
20.45 uur Zandstraat Sint Janscapelle onderzoeksresultaten
Karel-Jan Kerckhaert
21.10 uur Vragen
21.20 uur Overhandiging rapporten aan eigenaren
21.30 uur Afsluiting

Deze avond wordt georganiseerd door de gemeente Terneuzen. Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar Nathalie de Visser via n.devisser@terneuzen.nl of bellen via 06-23284662.

Uitnodiging lezing Leemten in Kennis