Nieuws

< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

Heemkundigen waken over erfgoed werkstad Terneuzen

09-02-2009

Terneuzen mag dan niet bepaald een stad vol historische gebouwen zijn, beeldbepalende panden zijn er genoeg.
En die moeten worden gekoesterd.

lees verder >

Monumentaal pand op provinciale lijst

29-01-2009

TERNEUZEN - Het monumentale pand in de Kersstraat in Terneuzen, waarin Zorgstichting Arduin een lunchcafé wil vestigen en een passage wil aanbrengen, staat op de provinciale monumentenlijst.

lees verder >

Heemkundigen hekelen aanpak monumenten

29-01-2009

TERNEUZEN - De Heemkundige Vereniging in Terneuzen vindt dat de gemeente slordig omspringt met panden, die op de voorlopige monumentenlijst staan.

lees verder >
Heemkundigen hekelen aanpak monumenten

Verzet tegen verbouwing 'stadhuisje'

24-12-2008

Enkele maanden geleden ontving de Heemkundige Vereniging Terneuzen het gerucht dat een makelaar het voormalige stadhuis aan de Noordstraat van de gemeente zou willen kopen. Er zou worden onderhandeld over het doorbreken van de raampartijen. Op 20 december 2008, lazen we in de krant dat raadslid Peter Clijssen van GroenLinks hierover vragen heeft gesteld. Reden voor de Heemkundige Vereniging Terneuzen om in de pen te klimmen. Op 24 december 2008 schreven wij een brief naar het college van Burgemeester en Wethouders waarin wij ons standpunt duidelijk hebben gemaakt.

lees verder >
Verzet tegen verbouwing 'stadhuisje'

Ponton veerhaven Terneuzen verwijderd, maritiem erfgoed Terneuzen verdwenen.

22-12-2008

TERNEUZEN - De nieuwe calamiteitensteiger aan de Middensluis van Terneuzen deugt niet. De loopbrug naar de steiger is te smal voor ambulances en bovendien is het hellingspercentage van de brug bij eb zo groot dat gewonden nauwelijks met een brancard kunnen worden afgevoerd.

lees verder >
Ponton veerhaven Terneuzen verwijderd, maritiem erfgoed Terneuzen verdwenen.

Negen gemeenten zetten samen archeologiebeleid op poten

21-12-2008

HEINKENSZAND - Negen gemeenten op de Bevelanden, Tholen en in Zeeuws-Vlaanderen zetten gezamenlijk een archeologiebeleid op. Daarvoor zetten ze morgen in Heinkenszand hun handtekening.

lees verder >

Google Earth Overlays van historisch Terneuzen

14-12-2008

Google Earth is als toepassing te gebruiken bij historisch onderzoek. Zo zijn er al tal van archeologische sites door ontdekt en kunnen middels overlays historische situaties worden gereconstrueerd.

lees verder >
Google Earth Overlays van historisch Terneuzen

Oproep kopij voor speciale Nieuwsbrief over Hoek

14-12-2008

Afgelopen twee jaar hebben we Nieuwsbrief specials uitgegeven die in het teken stonden van een specifieke plaats binnen de gemeente Terneuzen.

lees verder >
Oproep kopij voor speciale Nieuwsbrief over Hoek

Addenda Het leven van Philipp von Hohenlohe

14-12-2008

In 2007 verscheen het boek "Het leven van Philipp von Hohenlohe" van de hand van de heer P.W. Stuij. Philipp was een omstreden Staats veldheer en verwant aan het Oranjehuis. Hij huwde met Maria van Buren, dochter van Willem van Oranje. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog speelde hij een belangrijke rol bij de bevrijding van Terneuzen. Op 6 november 1583 landde hij met Duitse huurlingen bij Terneuzen. Hij bevrijdde Terneuzen van de Spaanse overheersing, bouwde er de Moffenschans en liet het stadje Terneuzen versterken met vestingwerken. Vanuit het bevrijde gebied werden aanvallen ondernomen op het omliggende gebied.

lees verder >
Addenda Het leven van Philipp von Hohenlohe

Studie regionaal historisch centrum

28-11-2008

TERNEUZEN - De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten onderzoeken samen met de provincie de vorming van een Regionaal Historisch Centrum. Dat is althans volgens het jaarverslag 2006 en 2007 van de Provinciale Archiefinspectie het meest ambitieuze doel van samenwerking die beneden de Westerschelde gestalte moet krijgen op het gebied van de cultuurhistorie. Een Regionaal Historisch Centrum is de algemene naam van een cultuurhistorische instelling die via het beheer en beschikbaarstellen van diverse historische bronnen het onderzoek naar de historie in alle mogelijke vormen wil bevorderen. In het provinciale beleidskader 'Immaterieel Erfgoed en Archieven 2007-2012' is vastgelegd dat de komende jaren gestreefd zal worden naar een publieksgerichter archiefbestel.

lees verder >

< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >