Nieuws

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

Heemkundige Vereniging Terneuzen doet mee aan de Clubkascampagne 2014

02-02-2014

We doen voor de derde keer mee met de Rabo Clubkascampagne van de Rabobank Terneuzen - Sas van Gent. De Rabobank stelt een bedrag van € 45.000,-- beschikbaar. In de periode van 3 april tot en met maandag 14 april kunnen de leden van de Rabobank hun stem uitbrengen.

lees verder >
Heemkundige Vereniging Terneuzen doet mee aan de Clubkascampagne 2014

Overlijden bestuurslid Koos Stoffels

28-01-2014
lees verder >
Overlijden bestuurslid Koos Stoffels

Stichting Zaamslag 850 jaar en Heemkundige Vereniging Terneuzen slaan de handen ineen

21-01-2014

In dit themanummer van de nieuwsbrievenreeks van de Heemkundige Vereniging Terneuzen staat het vroege verleden van Zaamslag en directe omgeving centraal, met name het dorp Zaamslag (ofwel ‘Sameslath’ zoals het in 1163 opgeschreven werd) in de twaalfde eeuw.

lees verder >
Stichting Zaamslag 850 jaar en Heemkundige Vereniging Terneuzen slaan de handen ineen

1914-2014 Achter het front - De Groote Oorlog Herdacht

05-12-2013

Volgend jaar wordt op heel veel plaatsen herdacht dat het 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Onder het motto De Groote Oorlog Herdacht presenteren wij in samenwerking met literaire vereniging Prometheus een literair-historisch tweeluik rondom de Eerste Wereldoorlog.

lees verder >

Koninklijke onderscheiding P.W. Stuij

22-11-2013

Vrijdagmiddag, 22 november is door burgemeester Lonink een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer P.W. Stuij. De heer Stuij (1924) was de eerste fysiotherapeut in Zeeuwsch-Vlaanderen. Na zijn pensionering in 1989 heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als amateur historicus. Hij is zich gaan verdiepen in grenzen en grenspalen, gevolgd door studies naar de geschiedenis van de regio in de Tachtigjarige Oorlog. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor het opsporen, behouden en terugplaatsen van historische grenspalen. Hij heeft veel publicaties en artikelen op zijn naam staan. Een aantal van deze publicaties is uitgegeven door de Heemkundige Vereniging Terneuzen.

lees verder >
Koninklijke onderscheiding P.W. Stuij

Nieuwsbrief in het teken van 800 jaar Axel

17-07-2013

In 1213 verleende Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, stadsrechten aan Axel. Dit jaar wordt het gevierd dat dit 800 jaar geleden is. De Heemkundige Vereniging Terneuzen laat dit ook niet ongemerkt voorbij gaan. Zo waren we op 8 juni jl. met een delegatie in historische kledij aanwezig bij de Keuredag in Axel.

lees verder >
Nieuwsbrief in het teken van 800 jaar Axel

Botten gevonden bij graafwerk Grote Kerk

14-06-2013

Bij graafwerkzaamheden voor het bouwen van een glazen aanbouw voor het VVV aan de Grote Kerk in Terneuzen zijn menselijke botten aangetroffen. In de 17e eeuw stond op deze plaats al een kerk. Rond de kerk lag het kerkhof. In het verleden zijn bij riolerings- en bestratingswerkzaamheden in de Noordstraat op deze plaats al eerder botten aangetroffen.

lees verder >

Soldaat van Terneuzen berecht in Axel!

09-06-2013

Afgelopen zaterdag was de Heemkundige Vereniging Terneuzen met een afvaardiging in Middeleeuwse kledij aanwezig bij de Keuredag in Axel. de Keuredag werd dit jaar georganiseerd in het kader van het 800 jarig bestaan van Axel.
De couffre met de keure werd door het Ambacht Assenede overgedragen aan het Ambacht van Axel. Afgelopen twee jaar werd de couffre door het Asseneder Ambacht bewaard in de Vierschaar te Wachtebeke.

lees verder >

Naamgeving viaducten Sluiskiltunnel

28-04-2013

De Heemkundige Vereniging Terneuzen heeft op verzoek van de BV Kanaalkruising Sluiskil een advies uitgebracht over de naamgeving van de twee viaducten die worden aangelegd in het tracé van de toeleidende wegen naar de Sluiskiltunnel. Het betreft een viaduct nabij de Tractaatweg (N62) en een viaduct nabij Hoek in de aansluiting van de N62 op de N61.

lees verder >
Naamgeving viaducten Sluiskiltunnel

Uitslag Spek jouw Clubkascampagne Rabobank

19-03-2013

De Rabobank Terneuzen - Sas van Gent besloot vorig jaar het budget voor de jaarlijkse sponsoring en subsidies op een geheel andere wijze aan verenigingen en andere organisaties toe te kennen. Het bestuur van de bank heeft hiervoor de Clubkascampagne in het leven geroepen.

lees verder >
Uitslag Spek jouw Clubkascampagne Rabobank

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >