Addenda Het leven van Philipp von Hohenlohe

In 2007 verscheen het boek "Het leven van Philipp von Hohenlohe" van de hand van de heer P.W. Stuij. Philipp was een omstreden Staats veldheer en verwant aan het Oranjehuis. Hij huwde met Maria van Buren, dochter van Willem van Oranje. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog speelde hij een belangrijke rol bij de bevrijding van Terneuzen. Op 6 november 1583 landde hij met Duitse huurlingen bij Terneuzen. Hij bevrijdde Terneuzen van de Spaanse overheersing, bouwde er de Moffenschans en liet het stadje Terneuzen versterken met vestingwerken. Vanuit het bevrijde gebied werden aanvallen ondernomen op het omliggende gebied.
In de door Stuij geschreven levensbeschrijving zijn er verscheidene onderwerpen die slechts even werden aangestipt en niet verder zijn uitgewerkt, omdat deze niet in de levensbeschrijving thuishoorden. Tijdens zijn leven is Von Hohenlohe met zeer veel personen in contact geweest die in zijn leven een belangrijke rol speelden en ook tijdens de Tachtigjare Oorlog hun sporen hebben nagelaten. Om deze personen en gebeurtenissen niet onbelicht te laten is besloten addenda te laten verschijnen op de levensbeschrijving. Deze addenda kunnen hieronder worden gedownload.

Wij wensen u veel leesplezier.