Bibliotheek

De bibliotheek van de vereniging is ondergebracht bij het Gemeentearchief Terneuzen op het stadhuis te Terneuzen. Een inventaris ligt ter inzage in de leeszaal. Hier kunt u de boeken en documenten kosteloos raadplegen. Wanneer U hiervan gebruik wilt maken kunt U het beste een afspraak maken. Het gemeentearchief is te bereiken onder telefoonnummer 0115-140115.
De inventaris is als bijlage te raadplegen.